Zaklada Fipro

Financirani projekti

Od 2015. godine Zaklada FIPRO financirala je inovativne projekte u ukupnom iznosu većem od 489.000 €

Grad Rijeka
INELTEH d.o.o.
MULTI-BES – (multifunkcionalni brodski elektronički sustav)
6.700,00 €
Hortiriviera d.o.o.
FABI – biotički pročistač tkanina baziran na DES-u
6.700,00 €
Kipica, vl. Dino Duvnjak
Quisko – inovativna videoigra
6.398,13 €

PGŽ

E-Glas d.o.o.
Certificiranje i promocija inovativnog proizvoda pod nazivom SENcastle
17.943,39 €
Alius grupa d.o.o.
AliusSense Hub - praćenje i kontrola uvjeta okoline različitih fizikalnih veličina
19.709,75 €
ELEVEN d.o.o.
Modularni sustav za pametna kućanstva
19.875,80 €
Grad Rijeka
Littus j.d.o.o.
Narukvica SunWaves
6.636,14 €
Nomi sistem d.o.o.
Nomi music app prototip
6.041,33 €
Strategija 22
Media Bundle Box
6.634,76 €

PGŽ

3Derm d.o.o.
Teledermatologija u svrhu približavanja visokokvalitetne medicinske usluge širokoj populaciji
200.000 kn
Lož metalpres d.o.o.
Nova matica R 1/2"
200.000 kn
M-Box International d.o.o.
Poboljšanje montaže nosača razdjelinika
200.000 kn
Grad Rijeka
Obrt Kandelica
Sustav za bežičnu inventuru proizvoda na udaljenim lokacijama
50.000 kn
RI-ING NET d.o.o.
Pazigrad SmartSCAN – inovativno tehnološko rješenje za pametnu kontrolu parkiranja
50.000 kn
Smart Order d.o.o.
Razvoj integriranog softverskog rješenja za ugostiteljstvo
50.000 kn
PGŽ
Logit internet usluge d.o.o.
Eduza.hr – online baza poslovnih edukacija
115.200 kn
Milab d.o.o.
Funkcionalna prirodna kozmetika
59.856 kn
PGŽ
Kapela Distilling Company d.o.o.
Modernizacija destilacijskog kotla i proizvodnog procesa
200.000 kn
Grad Rijeka
Hidromodeling d.o.o.
Program za računalnu simulaciju interakcije podzemnih i površinskih voda
40.017 kn
Studio Juretić d.o.o.
“Take-a-seat“ – superlagani sklopivi drveni stolac
50.000 kn
Tao Tech d.o.o.
Nocturiglow – svjetleća boca za uriniranje
49.926 kn
PGŽ
Adricom d.o.o.
Pametna torba sa sustavom prijenosa za korisnike
elektromotornih invalidskih kolica
134.800 kn
PGŽ
Ventex d.o.o.
Sustav za dojavu potrebe medicinske pomoći u bolničkim sobama
197.000 kn
E-Glas d.o.o.
Programski paket Clevy Maestro za učenike s disleksijom
150.000 kn
Grad Rijeka
E-Glas d.o.o.
Upravljanje okolinom za osobe s invaliditetom uz pomoć pogleda i glasa
50.000 kn
Hortiriviera d.o.o.
Začinsko bilje Mediterana – saveznik u ekološkom čišćenju
35.000 kn
Robert Basan
MATDAT web platformaplatforma – baza podataka o materijalima, direktorij laboratorija
i repozitorij rezultata istraživanja materijala
49.228 kn
Veritec Holding d.o.o.
Pomagalo za jednoliko pečenje ribe u pećnici
40.000 kn
PGŽ
Ventex d.o.o.
Sustav za skrb starijih osoba i osoba smanjenje pokretljivosti
196.000 kn
Transagent d.o.o.
Željeznički vagon s pretvaračem el. energije za napajanje kontejnera-hladnjača
200.000 kn
PGŽ
Alius grupa d.o.o.
PharmaBox – prijenosni hladnjak
91.975 kn
Exevio d.o.o.
SwitchFi – bežična sklopka za rasvjetu
59.633 kn
Biocrystal Technologies d.o.o.
Konac sa umetnutim kristalima
50.000 kn
Radionica j.d.o.o.
INTELIS – informacijski sustav za bežični pristup mreži
i upravljanje odnosom s korisnicima
98.216 kn
PGŽ
STER d.o.o.
Instalacija WAMSTER sustava u Indiji za istraživački projekt
„Wind generation monitoring pilot project“
81.125 kn
Alius grupa d.o.o.
Pharma Logger Standalone – nadzor uvjeta okoline
u transportu temperaturno osjetljivih proizvoda
98.236 kn
Micro process d.o.o.
Komercijalizacija fiskalne vage
65.087 kn
Login d.o.o.
Hatch! Mobilni program za nagrađivanje lojalnosti kupaca
100.000 kn